About

Ginnunga film

Bakgrunnsfilosofi

 

 

I dag finnes det flatskjermer på utrolig mange steder, foajeer, venterom, møterom, institusjoner og ikke minst i private hjem. Vanligvis formidler de nyheter, reklame, drama. Eller satt på spissen: Angst og stress. I for eksempel et venterom hos en tannlege vil en helst ikke øke stressnivået hos klienten.

 

Beroligende landskapsfilmer har vist seg å være svært avslappende på personer som har hatt mye angst. Ikke minst vil det å vise en slik film på et venterom kunne ha en positiv effekt for den som ser filmen, men også gjøre arbeidsdagen lettere for den som tar imot klienten.

 

De fleste vil selvsagt foretrekke å selv dra ut i naturen for å oppleve lyder, lukter og visuelle inntrykk. Men nå er det slik at mange ikke kommer seg ut når man vil på gunn av tidsklemma, jobb eller andre forhold. Funksjonshemmede er ofte avhengig av andre for å komme ut. Mange demente kan ikke se vanlig tv fordi de blir stresset av det.

 

Litt av poenget med disse filmene er at man kan gløtte bort på skjermen når man føler for det og at det ikke skal kreve oppmerksomhet hele tiden som vanlig tv- underholdning har lett for å gjøre.

 

Om du ikke skal sitte å se på tv så er disse filmene et godt alternativ til å bare ha en svart skjerm.

Background Philosophy

 

Today there are flat screens almost everywhere - lobbies, waiting rooms, meeting rooms, institutions, and not least in private homes. Generally displaying the news, commercials, drama; to put it bluntly: anxiety and stress. For example, in a waiting room at the dentist you would rather not increase the stress level of the client.

 

Calming landscape films have proven to be very relaxing for people who have a lot of anxiety. Showing a film in a waiting room could have a positive effect on the person watching the film, but also make life easier for the one receiving the client.

 

Most people will obviously prefer to go outside to experience the sounds, smells and sights of nature. But now there are so many who are unable to go out when they want because of time pressures, work, or other circumstances. Disabled people are often dependent on others to get out. Many people with dementia do not watch regular TV because they are stressed by it.

 

One goal of these movies is that you can glance at the screen when you feel like it and it does not require focused attention like regular TV entertainment usually does.

 

If you are not going to sit still and watch tv then these movies are an excellent alternative to a black screen.

Om oss

 

Ginnunga film er et enkeltmannsforetak basert på Rauland og drevet av Ingolf Endresen som har over 25 års erfaring som landskapsfotograf. Ginnunga film lager avslappingsfilmer av landskaper uten musikk.

 

About us

Ginnunga film is a one man company based in Rauland, Norway, and is run by Ingolf Endresen who has more than 25 years experience in landscape photography.

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

ingolfendresen@yahoo.no

 

Tlf 412 10 878

 

Rjukanvegen 23

3864 Rauland

 

Finn oss også på Facebook:

Copyright © All Rights Reserved